Gedik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Gedik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında Gedik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Enstitünün kuruluş amacı; lisansüstü yönetmeliklerine uygun olarak Fen ve Mühendislik  alanlarında yüksek lisans ve doktora öğretimi yaptırmak ve mezunlarını, bilim ve teknolojinin sınırlarını zorlayan, sürekli gelişmeyi izleyip değerlendiren, ülkemizin ve dünyamızın teknolojik gelişmesine katkı sunabilen, araştırıcı ve yaratıcı bireyler olarak ulusal ve uluslararası topluma kazandırmaktır.

Yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretiminde, üniversite–sanayi işbirliğini mümkün olabilen en üst seviyede sağlamak, disiplinlerarası AR-GE araştırmalarına önem vermek, enstitünün başlıca görevleri arasında olacaktır. Enstitü; uluslararası düzeyde akademisyenler, girişimci ve yaratıcı üst düzey profesyoneller yetiştiren, akademik potansiyeli ve kurucu ortaklarının sahip olduğu sanayi tesis ve laboratuvarları ile bilim ve teknolojinin gelişimine katkı sunan, toplum yararına projelere liderlik yapan, uluslararası saygın ve güvenilir bir kurum olmayı kendisine hedef edinmiştir.

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bugün için Savunma Teknolojileri tezli yüksek lisans ve doktora, İş Güvenliği ve Sağlığı doktora, Mekatronik Mühendisliği tezli/tezsiz yüksek lisans, Mimarlık tezli/ tezsiz yüksek lisans, Peyzaj Mimarlığı tezli yüksek lisans ile Kentsel Vizyon, Kentsel ve Mimari Tasarım tezsiz yüksek lisans programları ile lisansüstü eğitimi verilmektedir.