Bölüm Hakkında

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, İstanbul Gedik Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’ne bağlı olarak 2012 yılında kurularak dört yıllık Lisans eğitimi veren bir bölümdür. Her yıl, TS-2 Puan türüyle, 35 kişilik  bölüm kontenjanıyla; 4 adayı yüzde yüz, 31 adayı da yüzde elli  burslu olarak kabul etmektedir. Tercih aşamasında İstanbul Gedik Üniversitesi’ni ilk sıraya yazan öğrenci adaylarına, değişik oranlarda mütevelli heyeti bursu verilmektedir. Yanı sıra bölüm, öğrencilerine dikey ve yatay geçiş olanakları ile yurt dışı öğrenci değişim programları – Erasmus olanağı da sunmaktadır. Yeni teknolojinin olanakları ile eğitim almak teknolojik yeterlilik ile yaratıcılığı buluşturmaya yönelmektir. Şu an 30’ar kişilik iki ayrı iMac Laboratuvarı ile bir PC laboratuvarında; Wacom tabletler ve wireless klavye-maus’lar ile projeksiyonlu görsel-işitsel eğitimimizi sürdürmekteyiz. Öğrenciler görsel iletişim platformlarını disiplinler arası bir yaklaşım ile inceleyerek, bilgi teknolojilerindeki gelişime ve değişen estetik değerlere paralel olarak tasarımlar gerçekleştirmeyi öğrenmektedirler.

Öğretim kadrosunun;  iletişim kuramları – kitle İletişimi, analog ve dijital fotoğrafçılık, iletişim tasarımı ve yönetimi, estetik, masaüstü yayıncılık, ses teknolojileri ve ses sistemleri, arayüz tasarımı, göstergebilim, kamera kullanım teknikleri, toplumsal duyarlılık projeleri, dijital tasarım, yaratıcı kültür endüstrileri, çoklu ortam tasarımı, sanal gerçeklik, görsel algı ve görsel kültür, tipografi, 2 ve 3 boyutlu tasarım ile 2 ve 3 boyutlu animasyon, web tasarımı, dijital video yapımı vb. konularda uzmanlaşmış/profesyonel kişilerden oluşması İstanbul Gedik Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün ayrıcalıklı ve lider kadrolarının özelliğini öne çıkartmaktadır.

Gerek deneyimli akademisyen gerek de ürünleriyle sektörde kendisini kanıtlamış profesyonel tasarımcı-sanatçı eğitim kadrosu ile yapıcı-yaratıcı ve çağdaş bir eğitim anlayışı uygulanmaktadır. Bölüm eğitimini her sömestrde, çağdaş ölçütlere ve yurt dışındaki benzer eğitim veren prestijli eğitim kurumlarına göre gözden geçiren yenilikçi bir üslubu ilke edinmektedir.

Giderek büyüyen küresel iş hacmi, piyasa ve sektöre yönelik etkili tanıtım-halkla ilişkiler ve kurumsal kimlik ve marka yaratma ihtiyacı günden güne artırmaktadır.

Bölümümüzün amacı, öğrencilerini her türlü ulusal ve uluslararası kamu kuruluşlarında, özel sektör işletmelerinde ve sivil toplum örgütlerinde, iletişim ve tasarım ile ilgili sorumluluklar üstlenebilecek profesyoneller yetiştirmektir.

Bölüm mezunları; reklam-basın yayın ve halkla ilişkiler şirketlerinde; grafik tasarımcı,  masaüstü yayıncılık, dergi-yayın, basılı iş tasarımı ve uygulayıcısı, ürün fotoğrafçısı, iletişim uzmanı ve yöneticisi, kurumsal iletişim – marka yaratma ve kurumsal kimlik tasarımcısı ve uzmanı, art direktör, görsel sanat yönetmeni, sosyal medya için; video çekimi ve 2-3 boyutlu animasyon tasarımı ve çekimi, illüstratör, kurumsal tanıtım için; web tasarımcısı, video-kısa film  yönetmeni ve televizyon yayıncısı, dijital iletişim uzmanı ve yöneticisi olabilirler. Ses teknolojileri ile ses tasarımı ve görüntüye eşlik eden sesin tasarımı yönünden ses prodüksiyonu yapan kuruluşlarda görev alabilirler.