Fakülte Yönetim Kurulu

 
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu
Başkan (Dekan ) Prof. Dr. H. Şaduman Okumuş
Üye (Profesör Temsilcisi) Prof. Dr. Adnan Şişman
Üye (Profesör Temsilcisi) Prof. Dr. Süha Atatüre
Üye (Profesör Temsilcisi) Prof. Dr. Ali Öztekin
Üye (Doçent Temsilcisi) Doç. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil
Üye (Doçent Temsilcisi) Doç. Dr. Dilek Kurt
Üye (Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi) Dr. Öğr. Üyesi Meve Yanar Gürce