Başkanın Mesajı

Prof. Dr. Ali Öztekin

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

Sevgili Gençler;

Bölümümüz ve Anabilim Dalımızda geleceğin siyaset bilimcileri ile kamu yöneticilerini yetiştirme çabası içindeyiz.

Bu amaçla: 2016-2017 akademik yılından itibaren Bölümde üç önemli yenilik yapılmıştır.

1- Bölüm lisans programı yeniden yapılandırılmış, bölüm dışı dersler yerine, Kamu Yönetimi ve Türk Kamu Yönetimi ile ilgili yeni dersler konulmuştur.

2- Yeni konulan derslerin uygulanması niteliğinde 2. ve 3. Sınıf öğrencileri için “Staj ve Uygulamalı Eğitim” programı başlatılmıştır.

3- Anabilim Dalımızda “Tezli-Tezsiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” yüksek lisans(master) programı başlatılmıştır.

Yapılan değişiklikler önümüzdeki dönemlerde gerektiğinde ve öğrenci beklentileri doğrultusunda yeniden gözden geçirilecektir. Bölümümüzün, Fakültemizin ve Üniversitemizin tüm öğrencilerine başarılar dilerim.

Prof. Dr. Ali Öztekin
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı