Bölüm Hakkında

Sosyoloji insan ve toplum ilişkilerinin, sosyal davranış ve kurumların çalışılması demektir. Sosyoloji bilimi, kişileri çevreleyen farklı sosyal yapıların etkilerini; birey ve grupların sosyal çevreyi dönüştürme kapasitelerini inceler. Bölümümüz öğrencilere mikro ve makro ölçekte, yerel ve küresel düzeyde sosyal dünyayı bilimsel yöntemlerle çözümleme yeteneği kazandırır. Bu anlamda sosyoloji bölümü eleştirel aklı ve sosyal kişiliği geliştiren özgürleştirici bir eğitim sunar.

Modern endüstriyel ve teknolojik toplumların sosyal dokusu hızla değişmektedir. Sosyoloji bölümü bilgi toplumunda öğrencilerin en yeni sosyal dinamikleri çözümleme ihtiyacına cevap vermektedir.

Sosyolojinin ilgilendiği konuların yelpazesi oldukça geniştir, bu nedenle mezunların iş bulma olanakları da çeşitlilik arz eder. Ülkemizde son yıllarda hem kamu sektör  ünde hem özel sektörde sosyoloji mezunlarına yönelik ilgi ve gereksinim artmaktadır.

Sosyoloji mezunları formasyon edinip Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda sosyoloji, psikoloji ve mantık derslerinde öğretmenlik yapabilirler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Adli Tıp gibi üst düzey kamu kurumlarında sosyolog, araştırmacı ve uzman olarak çalışabilirler. Düşünce ve sivil toplum kuruluşlarında, strateji merkezlerinde çalışabilirler. Uluslararası bağımsız kuruluşlarda (Birleşmiş Milletler ve çeşitli kurumları, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü vb.) uzman ve danışman olarak görev alabilirler. Yerel yönetimlerde (belediyelerin ilgili alanlarında), Sosyal Hizmetler alanındaki kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirler. Sosyoloji mezunları isterlerse Aile Danışmanlığı sertifikası alarak bu danışmanlık alanında çalışabilirler.

Özel sektörde ise büyük ve orta ölçekli şirketlerdeki çeşitli birimler; özellikle insan kaynakları, araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve halkla ilişkiler gibi şirket departmanları; yine özel sektörde faaliyet gösteren reklamcılık, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon şirketleri sosyoloji mezunlarına ilgi göstermektedirler. Sosyoloji mezunları eğitim hayatları boyunca edindikleri entelektüel donanım sayesinde haber, moda, yayıncılık, hedef kitle dergiciliği, sektör dergiciliği, televizyon, sinema, internet gibi çok geniş bir alanda varlık gösteren bütün özel Medya şirketlerinde iş bulabilirler. Bunların yanında nitel ve nicel toplumsal araştırmaları hem özel sektöre hem kamu sektörüne sunan ve sayıları son yıllarda hızla artan araştırma şirketlerinde çalışabilirler.