Bölüm Başkanının Mesajı

Doç. Dr. Burcu Yavuz TİFTİKÇİGİL
Bölüm Başkanı

Uluslararası ticaret ve finansal süreçlerinin küresel ekonomiye yön verdiği günümüz dünyasında ülke ekonomi ve politikalarının ve şirketlerin yönetimlerinin bu sürece ayak uydurması büyük önem taşımaktadır.

Günümüzde farklı koşullara sahip uluslararası pazarlar için farklı ve hızlı stratejiler geliştirmek,  yönetimsel uyarlamaları yapmak ve değişen talep yapılarını anlamak ve bunlara hızlı bir şekilde yanıt vermek küresel ölçekte rekabetçi olmanın temel koşuludur. Bu anlayıştan yola çıkarak, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü, öğrencilerine öncelikle ekonomi, işletme, istatistik alanlarında teorik bir eğitimin yanında ithalat ve ihracat yönetimi, küresel finans sistemi ve işleyişi, uluslararası ekonomi, uluslararası para sistemi, uluslararası yatırımlar, uluslararası finansman, uluslararası işletmeler, uluslararası işletmelerin ticaret ve finansman stratejileri konularını kapsayan zengin içeriğe sahip bir program sunmaktadır.

Küresel bir vizyona sahip, uluslararası ticaret ve finansmanın temel motivasyonlarını yorumlayabilen, günümüz küresel ticaretini belirleyen temel değişkenleri sorgulayabilen ve yönetebilen bireyleri iş dünyasına kazandırmak bölümün en temel hedefidir.

Doç. Dr. Burcu Yavuz TİFTİKÇİGİL
Bölüm Başkanı