Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi Bölümü, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, üstün yetenekli, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suça itilmiş çocuklar ile hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal ve öz bakım)  değerlendirebilen,  bu değerlendirmeye dayanarak gelişimsel  eğitim programları hazırlayan, bunun yanı sıra ailelere, eğitimcilere ve  topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi yetiştirmektedir.  Çocuk gelişimciler çocuklara, eğitimcilere ve ailelere yönelik verdikleri bu hizmetlerle fiziksel ve psikolojik  yönden sağlıklı, araştıran, eleştiren, sorgulayan, ahlaki ve kültürel değerlere sahip,  girişimci ve yenilikçi  bir toplumun oluşmasına çok önemli katkılar sağlayan bir meslek grubudur.

Bölümümüz  öğretim programı öğrencilerimize, çocukların gelişim düzeylerini belirleme,  gelişimlerini izleme, gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlama, gelişimsel gereksinimlere uygun öğrenme çevresi hazırlama,  ailelere, çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme yetkinlikleri kazandıracak şekilde yapılandırılmıştır.

Dersler her yıl güz ve bahar sömestrlerinde verilir. Her sömestrde en az 15, en fazla 36 kredilik ders alma zorunluluğu vardır. Dört yılın sonundaki toplam kredi sayısı en az 154’dür (Ortak zorunlu, seçmeli dersler hariç 130 kredi). Hazırlık sınıfından muaf veya tamamladıktan sonra okul en az 4, en fazla 7 yılda tamamlanmak zorundadır.

Bu programdan mezun olanlar çeşitli özel ve kamu kurumlarında Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapmaktadırlar