Bölüm Başkanının Mesajı

Prof. Dr. M. Kamil ÖZER
Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı

Sevgili Öğrenciler,

Antrenörlük Eğitimi, “Hareket ve Antrenman Bilimleri” ile “Spor Sağlık Bilimleri” anabilim dallarından oluşmaktadır. Bilindiği gibi spor bilimleri birçok disiplinle işbirliği içeren çok disiplinli bir yapıya sahiptir. Diğer bilim alanlarındaki akademik ve teknolojik gelişmeler spor bilimlerini doğrudan etkilemektedir. Spor alanlarının yapımı, spor araç ve gereçlerinin geliştirilmesi, karşılaşma sonuçlarının belirlenmesi ve aktarımı, öğretim materyallerinin ve teknolojilerinin spor eğitiminde kullanılması, hareket becerilerinin öğretiminin nöro-fizyolojik temelleri, sportif hareketlerin biyomekaniksel ve kinesiyolojik açılardan incelenmesi gibi konular başlı başına akademik ve teknolojik yetkinlik gerektirmektedir.

Spor Bilimlerinde güncel gelişmeleri ve teknolojiyi öğrenmek ve uygulamalara katılarak donanımlı bir antrenör olmak istiyorsanız aramıza hoş geldiniz.

Prof. Dr. M. Kamil ÖZER
Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı