Bölüm Hakkında

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü etkin ve zengin öğretim yöntemleri kullanarak, farklı yeteneklere sahip çocuklara öğretme yeterliliğine sahip beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Çağdaş eğitim yaklaşımlarıyla hazırlanan programıyla, bölüm öğrencilerinin oyun ve spor yöntemlerini kullanarak çocukların hareketsel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek program hazırlama ve uygulama yeterliliğine sahip olmasını sağlıyor.

Bölüm derslerinin % 50’sini spor dallarına ilişkin dersler, fiziksel uygunluk, sağlık bilgisi ve ilk yardım gibi “Alan Dersleri”, % 30’unu eğitime giriş, eğitim psikolojisi gibi “Öğretmenlik Bilgisi Dersleri”, %20’sini de Toplam Kalite Yönetimi, Girişimcilik gibi “Genel Kültür Dersleri” oluşturmaktadır.  Öğretim programımızda yer alan derslerin % 66’sı teorik, % 34’ü uygulamalıdır.