Bölüm Başkanın Mesajı

Doç. Dr. Tuna USLU
Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı

Sevgili Arkadaşlar,

Spor Yöneticiliği Bölümü, yeniçağın değişen endüstriyel sisteminde büyük bir hızla büyüyen spor sektörünün yönetici adaylarını ve liderlerini yetiştirmek üzere kurulmuştur. Spor ve fiziksel aktivitenin artan önemi ve bu alanda gidilen kurumlaşma, ulusal ve uluslararası düzeyde, kamu ve özel sektördeki ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere hizmet üretebilecek, bilgi birikimi, operasyonel özellikleri ve iletişim becerileri yüksek, perspektifi geniş, nitelikli yöneticilere duyulan ihtiyacı arttırmıştır.

Gedik Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri, bu ihtiyaç paralelinde sahada ve alanında tanınırlığı yüksek öğretim üyeleri ve saygın profesyonellerden teorik ve uygulamalı eğitim almaktadır. Akademik anlamda genç ve dinamik bir alan olan spor yöneticiliği bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, özellikle teknik becerileri ve operasyonel özellikleri yüksek bireyler olarak piyasanın ihtiyacını karşılamaktadır. Çağımızın ihtiyacı nitelikli ve fark yaratan “Spor Yöneticisi”ni yetiştirmeyi hedefleyen Gedik Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümüne hoşgeldiniz.

Doç. Dr. Tuna USLU
Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı