Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Gedik Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; ulusal ve uluslararası nitelikte etkinliklerle Türkiye ve Asya ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla 2013 yılında kuruldu.

Merkez, kamuoyunu Asya ülkelerindeki meseleler konusunda bilgilendirmek hedefiyle konferanslar, paneller, araştırmalar ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Asya çalışmaları alanında uzman akademisyenler, bu merkeze davet edilerek karşılıklı istişarelerde bulunuluyor.

Merkezin hedefleri arasında, düzenlediği etkinlerle öğrencilerinde Asya ülkelerinin meseleleri hakkında farkındalık yaratmak da hedeflenmektedir. Öğrencilerini Türkiye ile Asya ülkeleri arasındaki ilişkiler ve bu bağlamdaki sorunlar konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve Asya ülkelerindeki üniversitelerle işbirliği anlaşmaları yapmak, merkezin temel amaçları arasında yer almaktadır.