Müdürün Mesajı

Dr. Mustafa KOÇAK 
Merkez Müdürü

Giderek artan küresel rekabet koşulları üretim maliyetini düşürmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle yeni teknolojilerin kullanılması mecburi hale gelmiştir. Sanayimizin farklı alanlarında (Otomotiv San., Gemi-İnşa San., Demir Yolları, Nükleer, Petrol ve Gaz San.) yoğun olarak kullanılan geleneksel kaynak yöntemleri yerine, düşük enerji sarfiyatına, yüksek kaynak hızına ve üstün kaliteye sahip gelişmiş kaynak teknolojilerinin uygulanmasını da kaçınılmaz hale getirecektir.
Örneğin, Kaynak teknolojisinin yeni ve farklı bir Uygulaması olan 3D-Printing / Additive Manufacturing (Katmanlı Üretim) Alanında merkez çalışmalar yapıp bu yeni Gelişmekte olan teknolojinin teorik, simulasyon, ve uygulamalı olarak gelişmesini sağlayacaktır. Gedik üniversitesinin malzeme, makine ve Mekatronik bölümleri ile birlikte ArGe projelerini bu alanda geliştirecektir.

Bu kapsamda, Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi İstanbul Gedik Üniversitesi çatısı altında, bünyesinde bulundurduğu Mühendislik Fakültesindeki Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ile Makine Mühendisliği Bölümlerinin desteği ile öncelikle malzeme biliminden başlayarak şu an endüstride uygulanan bütün kaynak yöntemleri ile ilgili gerek teorik, gerekse uygulamalı olarak ilgili eğitimlerin yanı sıra Kaynak Robotları gibi ileri teknoloji kaynak ekipmanlarının üretilmesi, programlanması ve çalışma metotlarının belirlenmesi gibi eğitimlerin verilmesinde ise hem Mekatronik Mühendisliği hem de Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin desteklerinden faydalanılacaktır.  Ayrıca; Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans, Savunma Teknolojileri Yüksek Lisans / Doktora Programlarında kaynak ve ilgili yöntemleri içeren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı içinde ise yer alan Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konularında da gerekli tüm eğitimler verilecektir.
Üniversitemizde faaliyette bulunan Sualtı Teknolojileri Araştirma ve Uygulama Merkezimizle birlikte sualtı kaynak Uygulamaları konularında yapılması gereken ArGe projelerinin oluşturulması sağlanarak sualtı kaynakçılığının eğitimlerine de gerek teorik gerekse uygulamalı destek verilecektir.
Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi hem her türlü kaynak yönteminin uygulamalı ve teorik olarak öğretilmesinin yanı sıra kaynak ekipmanlarının, sarf malzemelerinin üretim aşamaları ve Kaynak Robotlarının kullanımı gibi spesifik konuları da içermesi bakımından ülkemizde bir ilk olacaktır. Ülkemiz için stratejik öneme sahip konularda Ar&Ge çalışmalarına, bilimsel ve teknolojik projelerin yapılabilmesine, savunma ve enerji projelerinin yürütülebilmesine, denizlerimizde kurulacak kritik öneme sahip gelecekteki sanayi projelerinin (Offshore rüzgar parkları, mobil enerji adaları, doğal gaz, nükleer santraller ve petrol sahalarının açılması, offshore platformlarının kurulması vb) gereksinim duyduğu kaynakçıların yetiştirilmesine ve gelişmiş kaynak makine, ekipman, elektrot, tel ve tozların geliştirilmesine olanak yaratacaktır. Bunların yanı sıra kaynakçılık mesleğinin gerektirdiği iş sağlığı ve güvenliği konularında da donanımlı elemanlar yetiştirilecektir.

Dr. Mustafa KOÇAK